KARAMAN ?L SA?LIK MÜDÜRLÜ?Ü
KILBASAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Telefon
0338 232 40 35
Ana Safya  Kurumsal   Hakkımızda  Öncelikli Hastalar  Birimlerimiz   47 Nolu Aile Hekimliği  48 Nolu Aile Hekimliği  Kadromuz   Aile Hekimlerimiz  Aile Sağlığı Çalışanlarımız  Sağlık Persolenimiz  Yardımcı Personelimiz  Hizmetlerimiz  Sağlık Üzerine   Gebelik Dönemi  Yenidoğan  Bebeğin Aşı Takvimi  Çoçuk Beden Kitle İndeksi  Persentil Eğrisi  Gerekli Bağlantılar   T.C Sağlık Bakanlığı  Karaman Valiliği  Karaman Sağlık Müdürlüğü  Aile Hekimim Kim  MHRS Randevu Al  Galeri
Öncelikli Hastalar

1) Acil vakalar (Ani geliºen hastal?k,kaza,yaralanma,ve benzeri durumlar ile ivedilikle t?bbi müdahale yap?lmas? gerekti?ine hekim taraf?ndan karar verilen vakalar),
2) Engelli hastalar,
3) Hamileler,
4) Hizmetteki TSK, J. Gn.K.l??? ve S.G.k.l??? rütbeli personeli,
5) Harp ve vazife ºehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,
6) 65 yaº üstü yaºl?lar,
7) Yedi yaº?ndan küçük çocuklar
8) Öncelikli olarak garnizon d?º?ndan sevkle gelenler olmak üzere,hizmetteki TSK,J.Gn.K.l??? ve S.G.K.l??? personeli ve bakmakla yükümlü oldu?u kiºiler,
9) Emekli TSK, J.Gn.K.l??? ve S.G.K.l??? personeli ve bakmakla yükümlü oldu?u kiºiler.
Sa?l?k muayenesinde önceliklidir.
@2021 Karaman Kılbasan Aile Sağlığı Merkezi
Bu Site ...
Bu internet sitesi, Karaman K?lbasan Aile Sa?l??? Merkezi'nin resmi internet sitesidir.

Bu sitede vatandaºlar?m?za yönelik olarak Aile Hekimli?i Birimlerimizi ve yürüttü?ümüz hizmetleri tan?t?yoruz.
Aile Hekiminiz ...
Aile Hekiminizi bilmiyorsanız, E-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.
E-Türkiye
Kılbasan Mah. Binbir Kilise Sok. Boyacı Mevkii KARAMAN
İletişim Bilgileri
Telefon
0338 232 40 35