Aile Hekiminiz ...
Aile Hekiminizi bilmiyorsanız, E-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.
E-Türkiye
HİZMETLERİMİZ
KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KILBASAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Telefon
0338 232 40 35
Ana Safya  Kurumsal   Hakkımızda  Öncelikli Hastalar  Birimlerimiz   47 Nolu Aile Hekimliği  48 Nolu Aile Hekimliği  Kadromuz   Aile Hekimlerimiz  Aile Sağlığı Çalışanlarımız  Sağlık Persolenimiz  Yardımcı Personelimiz  Hizmetlerimiz  Sağlık Üzerine   Gebelik Dönemi  Yenidoğan  Bebeğin Aşı Takvimi  Çoçuk Beden Kitle İndeksi  Persentil Eğrisi  Gerekli Bağlantılar   T.C Sağlık Bakanlığı  Karaman Valiliği  Karaman Sağlık Müdürlüğü  Aile Hekimim Kim  MHRS Randevu Al  Galeri
Aile Hekimliği Birimine kayıt hizmetleri :

Çalıştığımız bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın Aile Hekimliği Birimlerimize kayıt olmasını sağlıyoruz. Bölgemizde ikamet eden ve Aile Hekimi olmayan, bölgemize yeni taşınan, yeni doğan vatandaşlarımızın Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlarını sağlıyoruz. Ayrıca bölgemizde ikamet eden ancak daha uzak bir Aile Hekimliğine kayıtlı, mevcut Aile Hekimine ulaşımda güçlük çeken ve/veya kendi isteğiyle Aile Hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlarımızın Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlarını da sağlıyoruz.

Bu hizmette Aile Hekimi tercihini kişinin kendisine bırakıyoruz. Tercihi olmayan kişiler için kayıtlı nüfus durumu en uygun olan Aile Hekimimize yönlendirme yaparak kayıt işlemini sağlıyoruz.

Bu hizmetten faydalanmak için 18 yaşından büyük kişilerin, geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile tercih ettiği Aile Hekimine başvurması gerekmektedir. 18 yaşından küçükler için anne ve/veya babasının başvurması ve birlikte kayıt olmaları gerekmektedir. Tercih ettiğiniz Aile Hekimi, kayıt formunuzu hazırlayacaktır. Bu kayıt formunu dikkatlice okuyun ve imzaladıktan sonra Aile Hekiminize teslim ediniz. Zorunlu haller dışında 3 aydan önce tekrar Aile Hekimi değişikliği yapamayacağınızı unutmayınız.

Aile Hekimliği Birimlerine kayıt işlemi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılmaktadır.Poliklinik / ayaktan tedavi / sevk hizmetleri :

Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı olan kişilerin, geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile başvurması halinde poliklinik hizmeti vermekteyiz. Hasta olduğu ve/veya sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek Aile Hekimine başvuran kişilerin muayeneleri yapılmakta, tanısı konularak tedavileri düzenlenmektedir. Muayene sırasında gerekli ise laboratuvar hizmetlerinden de faydalanılmaktadır. Gerekli ise kısa süreli gözlem de yapılabilmektedir.

Aile Sağlığı Merkezimizin imkanları ile teşhis ve/veya tedavisi yapılamayan kişiler için, Aile Hekimi yol gösterici olacaktır. Üst sağlık kurumlarına sevk için gerekli işlemleri başlatıp, takip edecektir.Pansuman / Enjeksiyon / Küçük cerrahi müdahale / Acil sağlık hizmetleri :

Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı olan kişilerin, geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile başvurması halinde pansuman, enjeksiyon (ek olarak reçeteniz istenmektedir) ve küçük cerrahi müdahaleleri, kayıtlı olduğu Aile Hekimi tarafından veya Aile Hekiminin gözetiminde yardımcı sağlık personelimiz tarafından yürütülecektir.

Aile Sağlığı Merkezimize acil sağlık hizmetlerinden faydalanmak üzere başvuran kişilere, Aile Hekimliği Birimlerimiz tarafından gerekli acil sağlık hizmeti sunulmaktadır. Aile Sağlığı Merkezimizin imkanları ile yapılabilecek her türlü müdahale yapılmakta ve hastanın stabilizasyonu sağlanarak teşhis ve tedavisi düzenlenmektedir. Aile Sağlığı Merkezimizin imkanları ile teşhis ve/veya tedavisi yapılamayan kişiler için, sevk işlemi başlatılarak hasta ikinci basamak sağlık kurumlarına (gerekiyorsa ambulans ile) yönlendirilmektedir.Laboratuvar hizmetleri :

Aile Sağlığı Merkezimiz, Karaman İl Sağlığı Müdürlüğünün Laboratuvar hizmetlerini kullanmaktadır.

Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı olan kişiler, geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile Aile Hekimlerine başvurması halinde, yapılacak sağlık muayenesinin ardından, Aile Hekimince uygun görülen laboratuvar hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

Laboratuvar hizmetleri için kan örneği alımı her iş günü sabah saat 11:00 'a kadar olmaktadır. Bu saatten sonra laboratuvara tahlil için örnek gönderememekteyiz. Laboratuvara gönderilen örneklerin tahlil sonuçları genellikle aynı gün akşam üzeri (saat 15:00 den sonra) çıkmaktadır. Sonuçlar, kullandığımız otomasyon sistemi ile elektronik olarak alınmaktadır.Bağışıklama (aşılama) hizmetleri :


Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı olan kişiler, geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile Aile Hekimlerine başvurması halinde, yapılacak sağlık muayenesinin ardından, Aile Hekimince uygun görülen bağışıklama (aşılama) hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Bağışıklama hizmetlerinde kullanmakta olduğumuz aşılar, Sağlık Bakanlığı'mız tarafından temin edilmekte ve soğuk zincir kurallarına uygun olarak bize ulaştırılmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezimizde, sadece bağışıklama hizmetleri için kullandığımız 2 adet buzdolabı ve her Aile Hekimliği Biriminin kendi aşı nakil kabı mevcuttur. Aşı dolaplarımız doğrudan Sağlık Bakanlığımıza bağlı olup, 24 saat boyunca sıcaklık takibi yapılmaktadır. Olası elektrik kesintilerine karşı, sadece aşı dolaplarını besleyecek şekilde konuşlandırılmış tam otomatik jeneratörümüz bulunmaktadır.Periyodik sağlık muayeneleri :

Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı kişilerin düzenli olarak sağlık muayenelerini yapıyoruz. Kişilerin yaş, cinsiyet, özel durum ve hastalıklarına göre yapacağımız sağlık muayenelerinin sıklığını ayarlıyoruz. Böylece kişilerin mevcut sağlık durumlarını korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.

Bu hizmetten faydalanmak için, yanınızda geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile Aile Hekiminize başvurmanız yeterlidir. Aile Hekiminiz gerekli sağlık muayenesini yaparak, sağlık durumunuz hakkında size bilgi verecektir.

Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı kişileri yılda en az bir kez görmek istiyoruz.Sağlık raporu / Sevk belgesi / Reçete düzenleme :

Aile Hekimliği Birimlerimize kayıtlı olan kişilere, geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ve gerekli diğer belgelerle (fotoğraf, beyan formu) ile kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine başvurması halinde, yapılacak sağlık muayenesinin ardından, ilgili mevzuat gereği birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete vb belgeler kişinin talebi ve/veya Aile Hekiminin lüzum görmesi üzerine düzenlenebilmektedir.

Durum Bildirir Sağlık Raporu (Ek 5) için, Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu (Ek 6) + Fotoğraf

Sürücü Sağlık Raporu için, Beyan Formu (Ek 3) + Fotoğrafİzlemler ve taramalar :

Aile hekimliği Birimlerimize kayıtlı kişilerin geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile başvurması halinde, yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk, adölesan -ergen-, erişkin, yaşlı sağlığı vb.) yapılmaktadır. Bazı durumlarda (kanser taramaları vb.) başvuran kişilerden ek olarak onam belgesi istenebilmektedir. Bu durumda tarafımızca sizin için hazırlanmış onam belgesini dikkatlice okuyup, rızanız olduğuna dair imzalayıp bize teslim etmeniz yeterlidir.

İzlem ve taramalara çok önem veriyoruz, sizden de kendi sağlığınız için aynı özeni göstermenizi bekliyoruz.

Çünkü sağlığınız yerindeyken yapılan bu izlem ve taramalar ile sağlığınızı koruma, geliştirme ve erken teşhis / tedavi şansı yakalamaktayız.Ana çocuk sağlığı / üreme sağlığı hizmetleri :

Aile hekimliği Birimlerimize kayıtlı kişilere geçerli Nüfus Cüzdanı (kimlik belgesi) ile başvurması halinde, yaş ve cinsiyetine uygun olarak, kayıtlı olduğu Aile Hekimliği Birimi tarafından ana çocuk sağlığı / üreme sağlığı hizmetleri sunulmaktadır. Sunduğumuz izlem ve tarama hizmetlerinin bir kısmı ile bağışıklama hizmetlerimiz bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Ek olarak aile planlaması danışmanlığı ve yöntem uygulanması hizmetleri de Aile Sağlığı Merkezimizde verilebilmektedir.
Kayıt ve bildirim :

Aile Sağlığı Merkezimize veya kayıtlı olduğunuz Aile Hekimliği Birimine başvurduğunuz andan itibaren kimlik bilgileriniz, sağlık durumunuz ile ilgili bilgiler, muayene / tahlil işlem ve sonuçlarınız, yapılan işlemler ve hizmetler ile bunların sonuçları Aile Hekimliği Biriminiz tarafından Sağlık Bakanlığımızın istediği ölçüde (bilgi gizliliğine uyularak) kayıt altına alınır.

Kanunla açıkça belirtilmiş durumlarda (adli olaylar, bulaşıcı hastalıklar vb) ilgili kurumlara (Emniyet, Sağlık Müdürlüğü vb) bildirim zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu bildirimler bilgi gizliliği kurallarına uyularak yapılmaktadır.

Ay ve yıl içerinde yaptığımız çalışmalar icmal / döküm halinde (kişisel bilgilerinizi içermeden) bağlı olduğumuz üst sağlık kurumlarına bildirilmektedir. Bu sayede hizmet verdiğimiz bölgenin ve İlçemizin öncelikli sağlık sorunları tespit edilebilmekte ve buna yönelik çalışmalar yapılabilmektedir.* Aile Hekimliği Birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için T.C. Sağlık Bakanlığı "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" ne bakabilirsiniz.
Laboratuar tahlil sonuçları için E-Nabız linkine tıklayınız
Bu internet sitesi, Karaman Kılbasan Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi internet sitesidir.

Bu sitede vatandaşlarımıza yönelik olarak Aile Hekimliği Birimlerimizi ve yürüttüğümüz hizmetleri tanıtıyoruz.
Bu Site ...
@2021 Karaman Kılbasan Aile Sağlığı Merkezi
Kılbasan Mah. Binbir Kilise Sok. Boyacı Mevkii KARAMAN
İletişim Bilgileri
Telefon
0338 232 40 35